Je locatie kon niet worden bepaald. Vulin voor een optimale gebruikservaring van onze website waarbij wij je aan een van onze reisagenten koppelen.
In jouw regio zijn meerdere Personal Travel Agents gedetecteerd. Wil je gekoppeld worden aan of ?
Deze website maakt gebruik van cookies om zo de beleving van deze website te kunnen optimaliseren. Wanneer je doorklikt na de homepage ga je automatisch akkoord met deze cookies.
Wil je er meer over weten? Klik hier.
Home    >    Voorwaarden

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Aangesloten bij de ANVR

The Travel Company Direct BV (KvK nr. 390.73.544) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen van deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

 

Klik hier (PDF) voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie. 

Stichting Garantiefonds Reisgelden – SGR

Aangesloten bij SGR

The Travel Company Direct BV (KvK nr. 390.73.544) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Aangesloten bij Calamiteitenfonds

The Travel Company Direct BV (KvK nr. 390.73.544) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de door ons georganiseerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

 

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

 

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Goed om te weten

Aanvullende voorwaarden bij uw boeking

De navolgende bepalingen zijn door The Travel Company Direct BV zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken. 

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van The Travel Company Direct BV:

 

 • Bij uw reservering komen de onderstaande kosten, tenzij anders vermeld:
  • afhankelijk van de reisorganisator en het soort reis: 
   • Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
   • reserveringskosten
   • havengelden
   • luchthavenbelasting
   • brandstoftoeslagen
   • visumkosten
     
  • reserveringskosten:
   • administratiekosten van The Travel Company Direct BV van € 35,- per boeking

     
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van de Touroperator
   
 • Nadat u een reserveringsformulier via deze site heeft ingevuld en verstuurd, is de reservering bindend, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Kennelijke fouten en/of vergissingen zijn derhalve uw eigen verantwoording, alsmede de daar uit voortvloeiende kosten.
   
 • Uw naam, geboortedatum en nationaliteit dienen conform paspoort / identiteitsbewijs te zijn.
   
 • Alle door ons aangeboden reizen worden door derden uitgevoerd.
   
 • The Travel Company Direct BV gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Deze zullen niet aan derden bekend worden gemaakt, anders dan de instanties die met uw reservering betrokken zijn. Voor meer informatie zie de pagina Privacy
   
 • Deze website gebruikt cookies voor sessies en statistieken, meer informatie hierover vindt u op de pagina Cookies.

 

 


 

9,3

Heel véél blije klanten!

Wij zijn trots op onze tevreden klanten. En we zijn trots op de reisverhalen op deze website. De reisverhalen die onze klanten zelf maken. Wij worden zelf ook erg gelukkig van dit soort mooie verhalen. Wil je zelf ook zo'n verhaal kunnen schrijven? Neem dan contact met ons op.

Heb je het druk?

Ik ga akkoord met de privacy policy.
ANVR - SGR